Nieuws

Advocaat in arbeidsrecht bij wsadvocaten.nl

dinsdag, 16-6-2015  

wsadvocaten - advocaat arbeidsrechtArbeidsrecht is aan vele veranderingen onderhevig. Dat komt omdat wetgeving vaak wordt aangepast en uitspraken veranderen. Bij wsadvocaten.nl weet u altijd zeker dat u met een kundige advocaat te maken heeft die op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. U kunt om verschillende redenen te maken krijgen met arbeidsrecht. Op dat moment is wat u nodig heeft een goede advocaat in arbeidsrecht die van wanten weet en daarvoor bent u bij ons helemaal op het juiste adres. Arbeidsrecht is een brede tak en een advocaat in arbeidsrecht heeft zich helemaal toegelegd op deze tak. Hij kan u dus in diverse zaken van dienst zijn en dat is belangrijk. Wanneer krijgt u te maken met arbeidsrecht? Dat kan om zeer uiteenlopende zaken gaan. Arbeidsrecht heeft alles te maken met de relatie die werknemer en werkgever met elkaar hebben en hoe deze actoren zich tot elkaar verhouden. Stelt u zich voor. U werkt voor een bedrijf. U heeft een contract voor een jaar. Dat contract wordt met een jaar verlengd en daarna nog eens. Op dat moment is het zo dat u recht heeft op een vast contract. Omdat er veel mazen in de wet zijn, proberen sommige bedrijven om de regels heen te werken. Het is voor bedrijven namelijk soms aanlokkelijk om gebruik te maken van de mazen die er in de wet zijn, zeker bedrijven die het financieel moeilijk hebben willen geen vast contracten uitschrijven, maar dat is niet in het voordeel van de werknemer, die op deze manier nooit weet waar hij aan toe is. Dat is dan ook de reden dat u er verstandig aan doet om een advocaat in arbeidsrecht in de arm te nemen in een dergelijk geval of in een ander geval. Op welke gebieden kunnen wij u allemaal bijstaan?

  • Wij kunnen u helpen met het opstellen van diverse contracten.
  • Wij kunnen u bijstaan in het geval van onterecht ontslag.
  • Wij kunnen u helpen wanneer u onterecht op non-actief bent gesteld.
  • Wij kunnen u bijstaan als u te maken heeft met vroege beëindiging proeftijd.
  • Wij adviseren u graag op gebied van ziekte en of arbeidsongeschiktheid.

Een advocaat arbeidsrecht staat u bij

Een ander voorbeeld van een situatie waarin u een advocaat in arbeidsrecht in de arm kan nemen is wanneer u wordt ontslagen op onrechtmatige voet. Daarmee bedoelen we dat u ontslagen wordt om een reden die niet op u betrekking heeft. Een dergelijke situatie is heel vervelend. Onrechtmatig ontslag is wettelijk verboden en u heeft als burger dan ook het recht op een advocaat in arbeidsrecht die u in uw zaak bij kan staan. Zoals aangegeven zijn er diverse situaties denkbaar waar u mee te maken kunt krijgen. Ook als werkgever heeft u rechten en plichten en ook op dat gebied kan soms een advocaat in arbeidsrecht een belangrijke rol spelen. Voor het opstellen van contracten is het belangrijk dat er een advocaat wordt ingeschakeld die de regels kent en ook voor dit soort adviserende functies kunt u een beroep op ons doen. Als we het hebben over een werknemer, dan spreken we over een persoon die onder contract staat van een werkgever. De werkgever is op zijn beurt een persoon die een of meerdere personen onder contract heeft staan. Het werkt heel simpel. Beide actoren dienen zich aan de regels te houden die in het contract zijn vastgelegd. Is dit niet het geval, dan zullen er maatregelen worden genomen. Voor deze zaken kan een advocaat in arbeidsrecht in de arm worden genomen. In Nederland heeft iedere burger recht op rechtsbijstand. Sommige mensen hebben geen geld en omdat een advocaat geld kost, is er voor deze mensen ook weer een regel getroffen door de overheid. Deze regel houdt in dat mensen die onder een bepaald inkomensniveau vallen, het recht hebben op een zogenaamde ‘pro deo advocaat’. Deze advocaat wordt door de staat betaald. Ook een pro deo advocaat kan worden ingezet door Witlox Snijders advocaten. Voor een advocaat in arbeidsrecht geldt dat ook.

Een advocaat in arbeidsrecht snel inschakelen

Wanneer u enige haast heeft met het inschakelen van een advocaat in arbeidsrecht, dan is het verstandig om voor ons kantoor te kiezen. Wij hebben namelijk als uitgangspunt om korte lijnen te onderhouden met onze cliënten. Dat betekent dat wij het van het grootste belang vinden om goed en snel te communiceren. In vele gevallen willen mensen graag snel overgaan tot actie en dat is iets waar wij naar handelen. Op het moment dat u contact opneemt met een van onze juristen, zal deze dan ook snel uw zaak in kaart brengen. Een goede verstandhouding met de advocaat en de cliënt is een van de belangrijkste factoren voor het succesvol voeren van een zaak. Een ander punt is dat we volledige openheid van zaken moeten hebben. De advocaat in arbeidsrecht moet alle informatie hebben die er is. Het is niet alleen noodzakelijk om een goede zaak te voeren, u bent ook verplicht om alle informatie aan te leveren die in handen is. Hoe meer materiaal en bewijsmateriaal hoe beter. Een advocaat arbeidsrecht zoekt en vindt u bij ons. Wij stellen ons graag aan u voor en zijn u van dienst met uw zaak. In het verleden en nog steeds hebben machtsverschillen tussen mensen in bedrijven en natuurlijk ook binnen samenlevingen tot problemen en corruptie geleid. Soms waren dit grote zaken en soms kleine, maar wij dulden misstanden proberen deze waar het kan te bestrijden. Wij gaan samen met u aan de slag om tot een goede zaak te komen. Schakel de beste advocaat in arbeidsrecht in en neem contact op.


Comments are closed.