Over ons

Beroepsorganisatie voor Paranormale Therapeuten, NFPN, werd in 1960 opgericht. Het belangrijkste doel is de maatschappelijke en wettelijke erkenning van het beroep paranormaal therapeut. De NFPN stelt daarom hoge eisen aan hun leden of zij die het willen worden. Aspiranten dienen in twee jaar te bewijzen over voldoende genezende krachten te beschikken. Dit gebeurt ondermeer aan de hand van 20 – gecontroleerde – verklaringen van patiënten die genezen zijn. De NFPN beoordeelt aanstaande leden verder op hun geschiktheid om beroepsmatig te werken. Een beroepsopleiding is verplicht. De leden van de NFPN houden zich aan strenge praktijkvoorschriften en aan een erecode. Er is een klachtenprocedure en een tuchtrecht. De NFPN controleert de praktijkuitoefening van leden via een visitatiecommissie, die uit onafhankelijke personen bestaat.

De NFPN werkt samen met andere organisaties van paranormaal therapeuten in de koepelvereniging Het Verbond. Hierin zijn ruim 400 therapeuten vertegenwoordigd, die fulltime werken. De stichting RING heeft de NFPN na een diepgaand onderzoek geregistreerd als een kwaliteitsberoepsorganisatie.