Nieuws

Paranormaal genezen

vrijdag, 6-6-2014  

Paranormaal therapie is een universele en oeroude behandelwijze van ziekten en aandoeningen. Over het algemeen gaat men uit van een kosmische energie die alle materie en ook levende wezens doordringt. Therapeuten kunnen deze energie doorgeven aan de patiënt. Lichaam en geest komen daardoor in evenwicht. Het zelf genezend vermogen van de patiënt wordt gestimuleerd hierdoor. Van de paranormale therapie op zichzelf zijn geen negatieve gevolgen bekend.

Uit experimenteel onderzoek blijkt dat de paranormale behandelingen objectief aantoonbare effecten hebben bij b.v. kleine kinderen, dieren en planten. Hieruit volgt dat suggestie of het placebo-effect zeker geen verklaring is voor de resultaten.

Sinds 1993 is paranormaal thearpie in Nederland gelegaliseerd. Langzamerhand krijgt de medische wereld belangstelling voor deze wijze van behandelen. Enkele ziektekostenverzekeringen vergoeden paranormaal therapie onder bepaalde voorwaarden. De NFPN geeft hierover meer informatie.


Comments are closed.