Nieuws

Praktijkvoorschriften in het belang van de patient

dinsdag, 17-3-2015  

In het belang van de patiënten hanteert de NFPN strenge praktijkvoorschriften. De belangrijkste zijn:

  • Onder de naam van de NFPN mag alleen de paranormaal therapie worden toegepast.
  • Een klacht of kwaal mag alleen behandeld worden, nadat de patiënt verklaard heeft hiervoor een bevoegd medicus bezocht te hebben.
  • Behandeling of aanwijzingen van de behandelend medicus mogen niet doorkruist worden.
  • De therapeut stelt geen medische diagnose.
  • De therapeut mag geen resultaat garanderen.
  • De patiënt dient individueel en in geklede toestand te worden behandeld.
  • De praktijk- en/of wachtruimte dienen aangepast ingericht te zijn.
  • De NFPN stelt geen tarieven vast voor de aangesloten leden!!!
  • De tarieven van een therapeut dienen door middel van een publicatie in de wachtkamer bekend te worden gemaakt.
  • De NFPN-therapeut dient de privacy van de patiënten altijd te waarborgen.

De volledige voorschriften liggen ter inzage bij de aangesloten therapeuten. Zij zijn tevens in het bezit van een lidmaatschapsbewijs en kunnen zich legitimeren.


Comments are closed.