Cursus en Opleidingen

Met een Lean Six Sigma Green Belt de procesvoering verbeteren

donderdag, 2-4-2015  

In uw bedrijf heeft u veel te maken met processen en procesvoering. U wilt natuurlijk graag dat de processen binnen uw bedrijf goed verlopen, wat resulteert in goede prestaties van uw werknemers. Het is belangrijk dat u alle processen in uw bedrijf goed in kaart brengt, zodat u goed weet waar u verbeteringen aan kunt brengen. Een Lean Six Sigma Green Belt kan u daarbij helpen, dit is een vakspecialist die specialiseert in het verbeteren van processen. Hij heeft specialistische vakkennis, uitstekende statistische analyse capaciteiten en maakt gebruik van de Lean Six Sigma methodiek. Samen met een Lean Six Sigma Green Belt kunt u dus uw procesvoering verbeteren, wat significante verbeteringen in prestatie en kwaliteit tot gevolg heeft. U kunt uw medewerkers opleiden tot een Lean Six Sigma Green Belt met onze Lean Six Sigma Green Belt trainingen. In 8 dagen leren uw medewerkers alles over de combinatie van Lean en Six Sigma. Deze twee managementstrategieën zijn een van de meeste toegepaste ter wereld en hebben dan ook overal ter wereld en in alle sectoren hun waarde en succes bewezen.

Een Green Belt expert gebruikt een combinatie van Lean en Six Sigma

Over de hele wereld gebruiken experts de Lean en Six Sigma technieken. Lean Manufacturing legt de focus op het creëren van een stabiel proces, zodat u precies weet wat er gebeurt in uw bedrijf en u niet voor onaangename verassingen komt te staan. Daarnaast concentreert Lean Manufacturing zich op het elimineren van verspillingen. Six Sigma focust juist op het inzichtelijk maken van prestaties en het reduceren van variatie. Een Lean Six Sigma Green Belt expert is wel bekend in deze beide technieken en weet ze allebei goed te gebruiken en toe te passen. Het unieke van een Lean Six Sigma Green Belt is dan ook hoe de expert de twee technieken laat samenwerken voor een verbeterde bedrijfsvoering. Lean Manufacturing begon bij Henry Ford, die het gehele productieproces integreerde. Hij bracht alle opeenvolgende stappen in een lijn, zodat het gehele proces stabieler werd. Hij deed dit door alle werkzaamheden te standaardiseren, zodat de werkwijze over het gehele productieproces hetzelfde blijft. Ook gebruikte Henry Ford verwisselbare onderdelen voor een stabieler proces. Deze productietechnieken worden vaak onder de noemer flow-productie samengebracht. Het echte Lean Manufacturing kent u echter waarschijnlijk van Toyota. Het Toyota Productie Systeem is de basis voor alle principes die worden gebruikt in Lean Manufacturing. Voor een gedetailleerde omschrijving van het Toyota Productie Systeem raden wij u het boek ‘The Toyota Way’ aan. Hier staan het gehele Toyota Productie Systeem beschrijven en de 14 principes die eraan ten grondslag liggen. Lean Manufacturing heeft de volgende basisprincipes:

 • Waarde
 • Waardestroom
 • Flow
 • Pull
 • Continu verbeteren

Een Green Belt expert weet deze principes dan ook uitstekend toe te passen om een stabiel proces te creëren. Ook concentreert Lean Manufacteruning zich op verspillingen, waarbij er uit wordt gegaan van 8 verschillende types verspillingen. Six Sigma kent zijn oorsprong bij Motorola in 1978. Motorola had een unieke zienswijze op process capability, tolerantieanalyse, critical-to-quality karakteristieken en ontwerpspecificaties. Deze zienswijze staat dan ook aan de basis van Six Sigma. Six Sigma is dan ook een strategie die de focus legt op het volgende:

 • Het stroomlijnen van activiteiten
 • Het verbeteren van de kwaliteit
 • Het wegnemen van de fouten en gebreken in alles wat een bedrijf doet

Het unieke aan de Six Sigma strategie is dat het analytische methodes biedt waardoor u gemakkelijk fouten opspoort in het bedrijf en ook de oplossingen kunt vinden. Six Sigma voorziet in een gestructureerde aanpak om doorbraken te realiseren, zodat u altijd uw processen zo kunt inrichten dat er geen fouten worden gemaakt. Om deze fundamentele principes is een krachtige en gestructureerde aanpak gecreëerd om projecten aan te pakken. Dit is de DMAIC aanpak. Zo kan uw Green Belt expert zich concentreren op het inzichtelijk maken van prestaties en het reduceren van variatie.

Lean Six Sigma Green Belt en de Maturity levels

Na jarenlang twee geschieden methodes te zijn geweest, brengt de Lean Six Sigma Green Belt expert deze twee methodes weer bij elkaar. Omdat beide technieken elkaar versterken is het een zeer succesvolle combinatie die erg populair is gebleken. Lean helpt u om orde en netheid te creëren in uw processen en om ze stabieler te maken. Ook helpt Lean u om verspillingen tegen te gaan, door bijvoorbeeld doorlooptijden te reducerende voorraden terug te dringen. Voor het doorbreken van hardnekkige problemen is de Six Sigma methode erg geschikt. En om beter inzicht te krijgen in procesprestaties en productspecificaties hebt u betrouwbare procesgegevens nodig. Daar kunnen Lean en Six Sigma elkaar versterken en aanvullen. Een Lean Six Sigma Green Belt expert is goed getraind in beide technieken en kan ze uitstekend toepassen. Daarvoor hebben wij de volgende rangen, om aan te geven hoe ver de Lean Six Sigma Green Belt expert is gevorderd:

 1. Structured: creëert een stevig fundament
 2. Managed: creëert een ‘continu-verbeter’ cultuur
 3. Predictable: creëert stabiele en voorspelbare processen
 4. Capable: creëert Capable processen
 5. Word class: creëert robuuste processen

Wilt u dus dat de processen in uw bedrijf beter gestructureerd worden en dat u continu verbeteringen door kan blijven voeren, dan is het zeker de moeite waard om een Lean Six Sigma Green Belt training te volgen. Zo verbetert u het fundament waar uw bedrijf op gebouwd is.


Comments are closed.