Nieuws

Onze behandelingen zijn altijd effectief

dinsdag, 17-2-2015  

Een veel voorkomende manier van behandelen is het opleggen van de handen en het maken van strijkende bewegingen langs het lichaam. Ook behandeling op afstand is mogelijk. Therapeuten stellen zich in op de lichamelijke, emotionele en geestelijke toestand van de patiënt. Sommige therapeuten krijgen op paranormale wijze extra informatie. Zij gaan hier zeer terughoudend mee om.
Patiënten kunnen de werking van de energie voelen bijvoorbeeld als warmte, koude, trillingen, moeheid, enzovoort.

De duur van een behandeling is doorgaans 15 tot 30 minuten. Het aantal behandelingen is heel verschillend. Over het algemeen zijn meer behandelingen nodig bij langdurige of chronische klachten. Na ongeveer 6-8 behandelingen overlegt de therapeut met de patiënt of voortzetting zinvol is.

Paranormale therapeuten hebben goede resultaten bij veel ziekten en klachten. Recent wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat zes van de zeven patiënten vinden dat zij baat hebben bij de behandeling. Ook ervaren veel patiënten een verbeterde kwaliteit van leven als een positief effect.

De NFPN stelt geen tarieven vast voor de aangesloten leden!!!

De tarieven van een therapeut dienen door middel van een publicatie in de wachtkamer bekend te worden gemaakt.


Comments are closed.