Bedrijven en Bedrijfsleven

Waterschade door wateroverlast

donderdag, 2-2-2017  

Ondanks onze lage ligging, houden we in Nederland meestal de voeten prima droog. Toch kan het gebeuren dat je thuis te maken krijgt met waterschade. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer door hevige regenval het water niet goed wegloopt naar het riool en op straat of in de tuin blijft staan. Dit regenwater kan dan door de muren heen gaan trekken en via de deuren naar binnen komen in je woning. Ook kun je te maken krijgen met waterschade in het geval van bijvoorbeeld lekkage vanuit de badkamer naar andere delen van het huis. Wat de oorzaak er van ook is, het resultaat is altijd ontzettend vervelend. Wateroverlast zorgt voor veel schade aan vloeren en meubels, die vaak niet zomaar meer te herstellen is, maar waarvoor echt nieuwe producten nodig zijn. Laminaat kan bijvoorbeeld krom trekken, water kan in de vulling van de zitbank trekken en daar binnen voor schimmels gaan zorgen, tapijt kan los laten en zo zijn er nog veel meer schades mogelijk. Gelukkig zijn veel mensen verzekerd voor waterschade via hun inboedelverzekering. Je kunt in deze gevallen dus gerust een beroep doen op je verzekeraar en vergoeding van de schade vragen.

Waterschade niet volledig vergoed

Helaas gebeurt het vaak dat verzekeraars waterschade niet volledig vergoeden. Zij schatten de kosten veel te laag in of zij stellen dat jij zelf deels of helemaal verantwoordelijk bent voor de geleden schade en willen daarom niet alle kosten vergoeden. Ook kan het gebeuren dat zij stellen dat je geen beroep op hen kunt doen, omdat zij een andere oorzaak voor de geleden beschadigingen aanwijzen. Zo kunnen zij zeggen dat er geen sprake is van wateroverlast door hevige regenval, maar dat er sprake was van optrekkend grondwater, waarvoor de verzekering geen vergoeding dekt. Hoe los je dan de waterschade op als jouw verzekeraar met dergelijke argumenten of te lage vergoedingen aan komt zetten? Het is aan te raden om de door jou geleden schade ook meteen op te laten nemen door een contra expert van Schadeoplossing. Zij kunnen door hun expertise ook het schadebedrag vaststellen en jou vervolgens helpen als jouw verzekeraar een veel lager schadebedrag vaststelt. Zij zullen dit dan voor jou bij de verzekeraar aan de kaak stellen, met hen in overleg gaan en zo proberen toch tot een goede vergoeding voor de waterschade te komen. Desnoods zetten ze gerechtelijke stappen om de verzekeraar tot een oplossing te dwingen.

Zo snel mogelijk inschakelen

Bij het geval van waterschade is het altijd verstandig om zo snel mogelijk de experts van Schadeoplossing ook in te schakelen en niet te wachten tot je bericht van jouw verzekeraar hebt ontvangen. Waarom is dit nu van belang? Hoe sneller actie ondernomen wordt door middel van het inschakelen van een bedrijf dat gespecialiseerd is in het oplossen van waterschade, hoe meer er vaak nog te redden valt. Schadeoplossing heeft contact met dergelijke bedrijven en kunnen daardoor ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk iemand bij jouw woning aanwezig is om iets aan de wateroverlast te doen. Daarnaast kunnen zij ook alle werkzaamheden die er vervolgens nodig zijn om de schade te herstellen coördineren. Zij kunnen je dus van dienst zijn met:

  • het correct vaststellen van het schadebedrag
  • ervoor zorgen dat jij het juiste bedrag uitgekeerd krijgt door jouw verzekering
  • het zo snel mogelijk inschakelen van een bedrijf gespecialiseerd in het herstellen van wateroverlast
  • het coördineren van alle nodige werkzaamheden

Wat kost het jou nu om de experts van Schadeoplossing hiervoor in te schakelen? Helemaal niets! Iedereen heeft namelijk recht op de hulp van een contra expert en dat geldt ook in het geval van waterschade.

Lees meer


Comments are closed.